MILWAUKEE® rankinių įrankių garantija visam naudojimo laikui
Sugedusius MILWAUKEE® rankinius įrankius galima pakeisti arba sutaisyti nemokamai pagal visam naudojimo laikui suteikiamą garantiją, jeigu įprastai naudojant įrankiai sugenda dėl medžiagų ar gamybos defektų. Garantija netaikoma rankiniams įrankiams, kurie neturi akivaizdžių defektų, kurie yra susidėvėję, tačiau vis tiek veikia, kurie yra aprūdiję, nudegę, netinkamai naudojami, modifikuoti, transformuoti, pagaląsti, suvirinti, naudojami kitiems tikslams nei numatyta, sunaikinami dėl aplaidumo arba tyčia.*
 
* MILWAUKEE® rankinių įrankių garantijos visam naudojimo laikui sąlygos
 
  • Garantiją visam naudojimo laikui suteikia Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth Str. 10, 71364 Winnenden, Germany.
  • Visas naudojimo laikas yra apibrėžiamas kaip laikas, kurį, tikėtina, galima naudoti įrankį įprastomis naudojimo sąlygomis.
  • Pateikiant užklausas ir pretenzijas pagal šią garantiją, būtina pridėti pirkimo kvitą ar kitą pirkimą įrodantį dokumentą su data.
  •  Norėdami pasinaudoti garantija, privalote kreiptis į oficialų MILWAUKEE® pardavėją ir informuoti, (1) kad naudojant rankinį įrankį atsirado defektas (pateikite tikslų defekto aprašymą); (2) pažymėkite, kokiu metu defektas atsirado; (3) nurodykite pirkimo datą, kurią įrodo pirkimo kvito kopija arba kitas pirkimo dokumentas; (4) nurodykite pardavėjo (įmonės) pavadinimą; (5) nurodykite, ar pageidaujate, kad įrankis būtų pakeistas, ar sutaisytas.
  • Ši garantija suteikiama tik pirminiam mažmeniniam pirkėjui ir negali būti perleidžiama ar suteikiama vėlesniems savininkams. 
  • Ši garantija taikoma Europoje, Jungtinėje Karalystėje, Viduriniuosiuose Rytuose ir Afrikoje. Galite susisiekti su vietiniu MILWAUKEE® pardavėju pasinaudodami parduotuvių paieška, kurią rasite mūsų interneto svetainėje paspaudę nuorodą parduotuvių paieška, arba galite kreiptis į MILWAUKEE® pardavėją, iš kurio įsigijote gaminius. Taip pat galite susisiekti su MILWAUKEE® atstovu naudodamiesi kontaktų puslapiu.
  • Produktų gedimų atveju įstatymuose numatytos jūsų kaip vartotojo teisės lieka nepakitusios. Šia garantija nėra apribojamos jūsų teisės ir pagal garantiją teikiamos paslaugos toliau išlieka nemokamos.
  • Ši garantija netaikoma visiems MILWAUKEE® matavimo prietaisams.