Garantinė registracija ir sąlygos

Mes didžiuojamės savo profesionaliems klientams siūlomais gaminiais ir paslaugomis. Mums malonu, kad galime pasiūlyti jums papildomą apsaugą ir pratęsti garantiją iki 3 metų*.

Ši paslauga jums bus suteikta nemokamai, jeigu užregistruosite savo naująjį „Milwaukee“ elektrinį įrankį per 30 dienų nuo jo įsigijimo dienos. Pratęsta garantija netaikoma įkraunamoms sudėtinėms baterijoms**, baterijų krovikliams ir bet kokiems tiekiamiems priedams. Įtakos įstatymais apibrėžtoms teisėms nėra. Pratęsta garantija teikiama tik tiems elektriniams įrankiams, kurie įsigyti nuo 2008-01-01.

Savo „Milwaukee“ įrankį užregistruokite čia

Tai nedaro įtakos jūsų įstatymais apibrėžtoms teisėms. Taikomos įprastos garantijos sąlygos. M18 viniakalėms (M18 CN18GS ir M18CN16GA) garantijos pratęsimas negalioja.

 

Garantijos sąlygos

 

1. Galutinio vartotojo garantijos laikotarpis yra 12 mėnesių, jis pradedamas skaičiuoti nuo gaminio įsigijimo dienos. Įsigijimo diena turi būti pagrįsta pirkimo čekiu arba kitu įsigijimą patvirtinančiu dokumentu. Nuomojamiems produktams ši 12 mėnesių garantija netaikoma. Klausimais dėl mūsų garantinės politikos nuomojamų įrankių atžvilgiu skambinkite +44 (0) 1628 894400.


2. Visiems čia nurodytose šalyse nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigytiems „Milwaukee“ elektriniams įrankiams garantija bus pratęsta iki trejų metų, jeigu galutiniai vartotojai savo naujai įsigytą įrankį užregistruos internete pratęstai garantijai gauti per keturias savaites nuo įsigijimo dienos. M18 viniakalėms (M18 CN18GS ir M18CN16GA) garantijos pratęsimas negalioja.


Pratęstai garantijai gauti vartotojai gali registruotis tik šalyse, nurodytose interneto registracijos formoje čia. Be to, pirkėjai privalo duoti sutikimą saugoti duomenis, kuriuos jie turės įvesti internete. Elektroniniu paštu išsiųstas registracijos patvirtinimas ir originalus kvitas su pirkimo data bus pratęstos garantijos įrodymai. Pratęsta garantija netaikoma nuomojamiems įrankiams, įkraunamoms sudėtinėms baterijoms**, baterijų krovikliams ir tiekiamiems priedams. Įtakos jūsų įstatymais apibrėžtoms teisėms nėra.

3. Garantija taikoma visiems garantinio laikotarpio metu atsiradusiems gaminio trūkumams ir pažeidimams, kurie aiškiai atsirado dėl prastos surinkimo kokybės ar medžiagų, ir apsiriboja tik būtinu remontu ir (arba) reguliavimu. Garantija netaikoma:

  • Gaminiams, kurie remontui pristatyti ne visos komplektacijos
  • Pažeidimams arba įsipareigojimams dėl netinkamo naudojimo, gadinimo, tyčinio ar netyčinio naudotojo elgesio, netinkamo elgesio, nepraktiško naudojimo arba aplaidumo
  • Jeigu galutinis vartotojas nesilaiko gaminio instrukcijoje nurodytų naudojimo procedūrų
  • Jeigu gaminys buvo taisytas nekvalifikuoto darbuotojo arba jeigu buvo atlikti neleistini remonto darbai
  • Gedimams dėl įprasto dėvėjimosi, įskaitant, bet neapsiribojant, žvakes, pavaros / dantytus diržus, oro filtrus, šepetėlius, siurblio vožtuvus, guolius ir stūmoklių žiedus
  • Jeigu gaminys buvo naudojamas ar remontuotas neteisėtai arba netinkamai, jeigu buvo perkrautas
  • Priedams, įskaitant, bet neapsiribojant, sudėtines baterijas, lemputes, ašmenis, reikmenims, maišeliams, saugikliams ir kurui.
  • Jeigu buvo atlikti pakeitimai arba naudoti „Milwaukee Powertools“ nepatvirtinti kaip tinkantys naudoti priedai.


Jeigu dėl bet kokios priežasties negalėtume sutaisyti jūsų įrankio, pasiliekame teisę jį pakeisti tokiu pačiu arba geresnių techninių specifikacijų įrankiu.

4. Aptarnavimui gaminį būtina atsiųsti arba pristatyti į „Milwaukee Powertools“ įgaliotą aptarnavimo padalinį; kiekvienos šalies aptarnavimo padalinių adresai nurodyti sąraše. Kai kuriose šalyse vietinis prekiautojas „Milwaukee Powertools“ įrankiais įsipareigoja išsiųsti gaminį „Milwaukee Powertools“ aptarnavimo organizacijai. Siunčiant gaminį į AEG aptarnavimo padalinį jis turi būti

saugiai įpakuotas, ant jo turi būti nurodytas siuntėjo adresas ir, jeigu įmanoma, turi būti pridedamas trumpas gedimo aprašymas.

5. Garantiniai remonto darbai yra nemokami. Dėl atliktų garantinių remonto darbų garantija nepratęsiama ir nesuteikiamas naujas garantinis laikotarpis. Pakeistos dalys tampa mūsų nuosavybe. Kai kuriose šalyse siuntėjas turės apmokėti pristatymo arba siuntimo paštu išlaidas.

Savo „Milwaukee“ įrankį užregistruokite čia